Animated logo for website loader
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση περί Απορρήτου
για τους υποψήφιους προς εργασία

Η παρούσα δήλωση απευθύνεται ιδιαίτερα σε εσάς τους υποψήφιους προς εργασία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/συνεργασίας, και σας ενημερώνει για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, το σκοπό και τη διάρκεια της επεξεργασίας καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής: ΓΚΠΔ).

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις  14/01/2022.

Μια γενικότερη Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων που ορίζει τις βασικές έννοιες του ΓΚΠΔ, αναλύει περισσότερο τις νομικές βάσεις και επίσης περιγράφει τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που έχουμε λάβει για την προστασία των δεδομένων σας υπάρχει διαθέσιμη εδώ.

Υπεύθυνος επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.» (στο εξής: η εταιρεία)
17ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Βιομηχανικό Πάρκο Νέας Ραιδεστού,
57001 Θέρμη, τηλ. 2310 477250,  fax 2310 477260, email: info@terkenlis.gr

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Τύπος προσωπικών δεδομένωνΣκοπός επεξεργασίαςΝομική βάση
(άρθρο ΓΚΠΔ)
Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση emailΓια να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτησή σας και τη διαδικασία πρόσληψηςΛήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης
(άρ. 6, παρ.1, εδάφιο β)
Στοιχεία που μας παρέχετε στην έντυπη αίτηση: ηλικία, σπουδές, πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, κατοχή αδειών οδήγησης, ιστορικό προϋπηρεσίας (εργοδότες, ειδικότητες, διάρκεια)

Άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε (π.χ. στο βιογραφικό σας σημείωμα ή σε οποιαδήποτε συνοδευτική επιστολή ή email ή σε οποιαδήποτε συνέντευξη), είτε απευθείας, είτε μέσω γραφείου ή συμβούλων ή ιστοτόπων αναζήτησης εργασίας

Πληροφορίες που παρέχονται από τους πρώην εργοδότες σας ή πρόσωπα που υποδεικνύετε για να δώσουν συστάσεις για εσάς
Για να αξιολογήσουμε τις γνώσεις, προσόντα, δεξιότητες, και την καταλληλότητά σας για εργασία και να επαληθεύσουμε πληροφορίες που μας παρέχετε (π.χ. από πρώην εργοδότες σας ή πρόσωπα που μας υποδεικνύετε)Λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης
(άρ. 6, παρ.1, εδάφιο β)

Τα έννομο συμφέρον μας να αποφασίσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε ή ποιον θα προσλάβουμε
(άρ. 6, παρ.1, εδάφιο στ)
Υπηκοότητα και (μόνο για αλλοδαπούς) αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν το δικαίωμά σας να διαμένετε και εργάζεστε στην ΕλλάδαΓια να επιβεβαιώσουμε το δικαίωμα διαμονής και εργασίας σας στην ΕλλάδαΑπαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
(άρ. 6, παρ.1, εδάφιο γ)
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων: Πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης, αναπηρίας και μητρώων υγείας και ασθένειαςΓια να εξετάσουμε εάν χρειάζεται να παρέχουμε κατάλληλες προσαρμογές στη διαδικασία αξιολόγησης, (π.χ. αν χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές για τη λήψη μιας συνέντευξης), να αξιολογήσουμε την ικανότητά σας για εργασία ή να παρέχουμε κατάλληλες προσαρμογές στο χώρο εργασίαςΑπαραίτητα για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και για την εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεων και για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου
(άρ. 22, παρ.1 α και β, ν. 4624/2019)

Απαραίτητα για την εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων μας ή δικαιωμάτων σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας
(άρ. 9, παρ.2, εδάφιο β)

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε άλλες περιορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας για να μας επιτρέψετε να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν ζητήσουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας, θα σας παρέχουμε πλήρεις λεπτομέρειες για τα προσωπικά δεδομένα της ειδικής κατηγορίας που θα θέλαμε να επεξεργαστούμε και τον λόγο που πρέπει να τα επεξεργαστούμε, ώστε να μπορείτε να εξετάσετε εάν είστε πρόθυμοι ή όχι να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγησή σας προς εργασία ή συνεργασία το να μας δώσετε οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση και θα είστε πάντα ελεύθεροι να αρνηθείτε αυτή τη συγκατάθεση.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία και δημιουργία προφίλ

Η εταιρεία μας δεν λαμβάνει αποφάσεις που στηρίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και επηρεάζουν φυσικά πρόσωπα, ούτε καταρτίζει προφίλ φυσικών προσώπων, κατά την έννοια του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ.

Δεν προβλέπουμε ότι θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με εσάς με αυτοματοποιημένα μέσα, αλλά εάν αλλάξει αυτή η θέση μας και αν έχουμε νομική βάση για κάτι τέτοιο, θα δημοσιοποιηθεί ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου και, εφόσον διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως.

Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Υπάρχει το ενδεχόμενο να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν στους «εκτελούντες την επεξεργασία» που αναφέρονται στη συνέχεια και οι οποίοι ενεργούν, πλην των αρμόδιων εποπτικών, δημοσίων ή δικαστικών αρχών, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, δεσμεύονται από ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, τον ΓΚΠΔ και τη σχετική νομοθεσία.

 • Εξωτερικοί συνεργάτες επαγγελματικοί σύμβουλοι.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες νομικοί σύμβουλοι.
 • Πρώην εργοδότες σας για να επαληθεύσουμε πληροφορίες που μας γνωστοποιήσατε σχετικά με την προηγούμενη απασχόλησή σας.
 • Αρμόδιες Αρχές (Ελεγκτικές, Διοικητικές, Δικαστικές, Εισαγγελικές, Αστυνομικές) και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τη άσκηση και προστασία νόμιμων δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας, την προστασία της περιουσίας μας ή για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου.
 • Σε οποιονδήποτε φορέα, μετά από αίτημά σας (βλ. δικαίωμα φορητότητας).

Δεν μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση σας και την διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μας για ένα χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που εκδηλώσατε το ενδιαφέρον σας για εργασία/συνεργασία στην εταιρεία μας, για την αξιοποίησή τους αν υπάρξει κάποια ανάγκη μας για πρόσληψη ή συνεργασία. Θεωρούμε ότι μετά το διάστημα αυτό, είναι πιθανό να έχει εκλείψει το ενδιαφέρον σας για εργασία/συνεργασία στην εταιρεία μας ή να χρειάζονται ενημέρωση τα δεδομένα σπουδών, δεξιοτήτων, προϋπηρεσίας, κ.ο.κ. που μας έχετε γνωστοποιήσει.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία.

Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν, αν θεωρείτε ότι είναι ελλιπείς ή λανθασμένες. Ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας παρέχετε.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη χρήση τους (βλ. παρακάτω) ή όπου χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα παράνομα ή όπου απαιτείται να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή αν υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Δικαίωμα αντίταξης-εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν βασιζόμαστε στα νόμιμα συμφέροντά μας (ή σε αυτά τρίτων) και η ιδιαίτερη κατάστασή σας σας κάνει να πιστεύετε ότι η επεξεργασία μας επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ότι αυτοί οι λόγοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από την εταιρεία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει η εταιρεία μας την ακρίβεια τους,
 • όταν έχετε το δικαίωμα διαγραφής αλλά, αντί της άσκησής του, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,
 • όταν η εταιρεία μας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της εταιρείας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε.

Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον οργανισμό είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, ή την παράδοσή τους σε εσάς σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή (format) σε φορητό αποθηκευτικό μέσον (π.χ. CD, DVD, USB stick, κ.ά.).

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Αν για την επεξεργασία κάποιων δεδομένων σας, η νομική βάση αυτής ήταν η συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να απαντά σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών, εκτός εάν παρέχονται επαρκείς λεπτομέρειες για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της θέσης των πληροφοριών και όταν επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του Υποκειμένου των Δεδομένων που υποβάλλει το αίτημα (μέσω επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου και εγγράφου επαλήθευσης αυτού ή νομίμως υπογεγραμμένης εξουσιοδότησης), προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα παραβιασθούν μέσω πλαστοπροσωπίας.

Σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το ισχύον δίκαιο ή τα δικαιώματά σας, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ.210 6475600, email: contact@dpa.gr).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, αλλά και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με μήνυμα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@terkenlis.gr
 • Με επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ, 17ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης–Πολυγύρου, ΒΙ.ΠΑ. Νέας Ραιδεστού, 57001 Θέρμη